Cetakan Sistem E-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 19/10/2017
KLINIK INOVASI 1.0 PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG TAHUN 2017 
A. VIDEO 1 : APA ITU INOVASI ?
 
  1. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi ?
i. Pembaharuan
ii. Mewujudkan sesuatu yang baru
iii. Membuat pembaharuan kepada sesuatu yang sedia ada
iv. Penyelesaian kepada masalah yang wujud
 
  2. Apakah contoh inovasi yang diterangkan dalam video tersebut ?
 
 
B. VIDEO 2 : INOVASI SOSIAL
 
  1. Apakah perkataan lain bagi inovasi ummah?
 
  2. Apakah itu inovasi sosial?
 
  3. Yang manakah adalah bukan salah satu inovasi sosial yang disebutkan dalam video tersebut?
 
 
C. VIDEO 3: MENGUBAH DUNIA
 
  1. Apa yang anda boleh buat untuk mengubah dunia?
 
 
  2. Berdasarkan video 3 yang dipaparkan tersebut, antara syarikat atau individu yang mengeluarkan produk inovasi dan dapat menyelesaikan masalah orang lain adalah seperti berikut?
    i. Nestle - Pengeluar susu lembu
    ii. Apple - Mencipta komputer peribadi
    iii. Donald Trump - Mencipta Roket
    iv. Elizabeth Holmes - Menubuhkan Theranos
 
 
D. VIDEO 4: PROJEK INOVASI 1
 
  1. Apakah nama produk inovasi yang dihasilkan oleh Kumpulan Jengka Bestari ?
 
  2. Apakah masalah yang dihadapi sebelum terhasilnya idea untuk menghasilkan produk inovasi tersebut?
i. Masalah kemungkinan ‘ampule’ (bekas kecil pengisi cecair suntikan) pecah
ii. Masalah kemungkinan berlakunya kejadian tercucuk jarum semasa penyediaan suntikan kepada pesakit.
iii. Masalah kemungkinan berlakunya kematian.
iv. Masalah kemungkinan berlakunya renjatan elektrik.
 
  3. Apakah bentuk pengubahsuaian yang dibuat oleh Harmony Tech kepada produk tersebut?
 
 
E. VIDEO 5: PROJEK INOVASI 2
 
  1. Apakah nama projek inovasi yang dihasilkan oleh kumpulan UK’s Global?
 
  2. Apakah masalah yang dihadapi sehingga tercetusnya idea bagi mengeluarkan produk inovasi ini?
 
 
F. IMPAK DAN KESAN INOVASI 2
 
 
  1. Melalui penghasilan produk inovasi ini, nyatakan satu impak atau kesan yang dapat dilihat?
   
 
G. VIDEO 6: PROJEK INOVASI 3
 
  1. Apakah nama projek inovasi yang dihasilkan oleh Puan Asmawati ?
 
  2. Apakah isu-isu yang bukan dihadapi sebelum tercetusnya idea Puan Asmawati untuk menghasilkan produk inovasinya?
 
 
H. IMPAK DAN KESAN INOVASI 3
 
 
  1. Melalui penghasilan produk inovasi ini, nyatakan satu impak atau kesan yang dapat dilihat ?
   
 
I. PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM BIL 1 TAHUN 2016
 
  1. Apakah definasi / takrifan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) ?
 
  2. Apakah yang dimaksudkan dengan outcome dan impak?
 
  3. Apakah makna inovasi dalam konteks sektor awam?
 
  4. KIK Horizon Baharu memberi penekanan kepada keberhasilan (outcome) dan potensi pengembangan projek. Nyatakan fasa pelaksanaan pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam sektor awam melalui Horizon Baharu KIK ini?
i. Fasa 1 : Penghasilan Projek
ii. Fasa 2: Pengiktirafan
iii. Fasa 3 : Pengembangan Projek
iv. Fasa 4 : Pengkomesialan Projek
 
  5. Yang manakah antara elemen berikut yang tiada kaitan dengan Fasa Penghasilan Projek?
 
  6. Fasa pengiktirafan ialah manifestasi keberkesanan pelaksanaan fasa pertama. Fasa ini menilai dan mengiktiraf penghasilan projek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Fasa Pengiktirafan ini terdiri daripada berapa elemen?
 
  7. Apakah yang dimaksudkan dengan Fasa Pengembangan Projek?
 
  8. Nyatakan dua (2) bidang inovasi dalam KIK Baharu ini.
 
  9. Nyatakan dua(2) kategori inovasi dalam KIK Baharu ini.
 
  10. Apakah bentuk kumpulan KIK merujuk kepada KIK Baharu ini?
 
 
J. PANDANGAN DAN CADANGAN
  Apakah pandangan anda berkaitan pembudayaan inovasi di Pentadbiran SUK Pahang? dan Nyatakan cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan (jika ada).
 
 
  1.
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.