Cetakan Sistem E-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 19/10/2017
BORANG PENILAIAN SESI PERKONGSIAN ILMU (KIP) BTM SUK PAHANG (SESI 17)

SESI 17 - 15 SEPT 2017

 
A. SPEAKER 1 : EN. MOHD FAIZUL BIN MUSTAPA
  TAJUK : TIKUS
 
 
  1. Objektif taklimat diberitahu secara jelas.
 
  2. Konsep taklimat dapat diterangkan dengan jelas.
 
  3. Mempunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan yang baik.
 
  4. Banyak contoh yang relevan dengan tajuk yang dibincangkan.
 
  5. Alat bantu pengajaran digunakan secara baik dan berkesan.
 
  6. Bahasa yang digunakan mudah difahami.
 
  7. Wujud suasana positif semasa sesi perkongsian ilmu.
 
  8. Speaker peka terhadap soalan-soalan peserta.
 
  9. Speaker boleh memberi jawapan dengan sempurna.
 
  10. Taklimat dirumus dengan berkesan pada akhir sesi perkongsian.
 
 
B. SPEAKER 2 : EN. TUAN RASSIDI BIN TUAN IBRAHIM
  TAJUK : EHADIR
 
 
  1. Objektif taklimat diberitahu secara jelas.
 
  2. Konsep taklimat dapat diterangkan dengan jelas.
 
  3. Mempunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan yang baik.
 
  4. Banyak contoh yang relevan dengan tajuk yang dibincangkan.
 
  5. Alat bantu pengajaran digunakan secara baik dan berkesan.
 
  6. Bahasa yang digunakan mudah difahami.
 
  7. Wujud suasana positif semasa sesi perkongsian ilmu.
 
  8. Speaker peka terhadap soalan-soalan peserta.
 
  9. Speaker boleh memberi jawapan dengan sempurna.
 
  10. Taklimat dirumus dengan berkesan pada akhir sesi perkongsian.
 
 
C. MODERATOR: PN. NUR ATIQAH BINTI AHMAD BAKARI
 
 
  1. Objektif sesi perkongsian ilmu diberitahu secara jelas.
 
  2. Konsep sesi diterangkan dengan jelas.
 
  3. Mempunyai kemahiran dan penguasaan komunikasi yang baik.
 
  4. Pengenalan speaker dan tajuk dimaklumkan dengan jelas.
 
  5. Wujud hubungan yang positif dengan para peserta semasa sesi perkongsian ilmu.
 
  6. Bahasa yang digunakan mudah difahami.
 
  7. Wujud hubungan yang positif dengan speaker semasa sesi perkongsian ilmu.
 
  8. Moderator bijak menangani sesi soaljawab peserta-speaker.
 
  9. Moderator bijak mengatur masa sepanjang sesi perkongsian ilmu.
 
  10. Sesi perkongsian ilmu dirumus dengan berkesan.
 
 
D. PENILAI
 
 
  1. Sila masukkan nombor Kad Pengenalan anda
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.