Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 15/08/2020
KAJIAN KEPERLUAN KUARTERS KERAJAAN DI KOTA SAS DI KALANGAN PENJAWAT AWAM PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG

Kajian ini merupakan satu kajian berbentuk kuantitatif bagi mendapatkan maklumat/data berhubung keperluan kuarters di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang, KOTASAS.

 
A. NAMA PENUH RESPONDEN
 
 
  1. NAMA PENUH RESPONDEN (MENGIKUT KAD PENGENALAN)
   
 
B. GRED JAWATAN
 
  1. GRED JAWATAN HAKIKI RESPONDEN
 
 
C. BAHAGIAN/UNIT
 
  1. BAHAGIAN DAN UNIT RESPONDEN
 
 
D. PENDAPATAN SEISI RUMAH
 
  1. PENDAPATAN ISI RUMAH RESPONDEN
 
 
E. STATUS KEDIAMAN SEMASA
 
  1. STATUS KEDIAMAN SEMASA RESPONDEN.
 
 
F. JIKA SEWA KUARTERS, NYATAKAN KELAS
 
  1. KELAS KUARTERS RESPONDEN YANG DIDIAMI SEKARANG
 
 
G. KEPERLUAN KUARTERS
 
  1. KEPERLUAN KUARTERS DI KOTA SAS
 
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.