Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 14/05/2021
KAJIAN KEPUASAN PELAWAT PORTAL RASMI KERAJAAN NEGERI PAHANG TAHUN 2020 
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
 
  1. *Organisasi
 
 
  2. *Jantina
 
 
  3. *Umur
 
 
 
B. APAKAH TUJUAN ANDA MELAWATI PORTAL INI?
 
  1. *Mendapatkan bahan penerbitan
 
 
  2. *Muat turun dokumen
 
 
  3. *Mendapatkan maklumat untuk kajian
 
 
  4. *Mendapatkan maklumat perhubungan
 
 
 
C. ADAKAH MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI:
 
  1. *Senang dicari?
 
 
  2. *Cepat dimuat turun?
 
 
  3. *Jelas dipaparkan?
 
 
  4. *Senang dibaca?
 
 
 
D. APAKAH MAKLUMAT LAIN YANG PERLU KAMI TERBITKAN DALAM PORTAL KAMI?
 
 
  1. Nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan dalam portal kami.
 
   
 
E. BAGAIMANA UNTUK KAMI JADIKAN PORTAL INI MUDAH DILAYARI?
 
 
  1. Nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan dalam portal kami.
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.