Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 27/11/2020
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNTER-KAUNTER DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN 2020

Para pelanggan yang dihormati. Soal selidik ini adalah hanya berkaitan dengan perkhidmatan di kaunter-kaunter Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan. Kerjasama anda amatlah dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

 
A. MAKLUMAT PELANGGAN
 
  1. JANTINA
 
  2. BANGSA
 
  3. UMUR
 
  4. TARAF PEKERJAAN
 
 
B. PERKHIDMATAN DAN KEPAKARAN PEGAWAI
 
 
  1. Kakitangan mesra pelanggan dan memberi layanan sebaiknya kepada semua pelanggan.
 
  2. Kakitangan mengutamakan pelanggan.
 
  3. Kakitangan dapat menerima pandangan atau komen daripada pelanggan.
 
  4. Kakitangan memberi penjelasan yang tepat mengenai sebarang soalan diajukan.
 
  5. Kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan.
 
  6. Kakitangan mengamalkan 'Amalan Senyum' sepanjang berurusan dengan pelanggan.
 
  7. Kakitangan mudah menjawab sebarang pertanyaan yang diajukan.
 
 
C. MASA, KEMUDAHAN DAN PERSEKITARAN
 
 
  1. Ruang menunggu luas dan selesa.
 
  2. Angka Giliran disediakan dan mudah dilihat.
 
  3. Bilangan petugas kaunter yang bertugas mencukupi.
 
 
D. PANDANGAN / CADANGAN
 
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.