Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 06/03/2021
BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPUASAN PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH BERA TAHUN 2020

Kajian selidik mengenai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan Pejabat Daerah dan Tanah Bera

 
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
  Sila tuan/puan pilih jawapan berkenaan
 
  1. *Organisasi
 
 
  2. *Jantina
 
 
  3. *Umur
 
 
 
B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN
  Sila tuan/puan pilih jawapan berkenaan
 
  1. *Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat ini. (purata setahun)
 
 
 
  2. Cara anda berurusan dengan Pejabat ini.
 
    a. Melalui telefon
    b. Melalui surat
    c. Melalui emel/portal
    d. Melalui temujanji/bertemu secara rasmi dengan pegawai
    e. Melalui kaunter perkhidmatan/pertanyaan umum
    f. Lain-lain
 
 
  3. Tempat berurusan. (boleh lebih dari satu pilihan jawapan)
 
    a. Bahagian Pengurusan Dearah
    b. Bahagian Pembangunan Daerah
    c. Unit Pembangunan Tanah
    d. Unit Pendaftaran
    e. Unit Hasil. (pembayaran cukai tanah, premium, fi dll)
    f. Unit Pelupusan
    g. Unit Pengutakuasaan
 
 
  4. Tujuan berurusan. (boleh lebih dari satu pilihan jawapan)
 
    a. Mendapatkan khidmat nasihat/perundingan
    b. Membuat pembayaran cukai tanah, premium, fi dll
    c. Mendapatkan kelulusan
    d. Mendapatkan maklumat umum
    e. Lain-lain
 
 
C. TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI
  Sila tuan/puan pilih tahap kepuasan pada skala 1 hingga 5 pada setiap kenyataan di bawah.
 
 
  1. * PERKHIDMATAN
a. Bersifat mesra.
 
 
  2. * b. Menggunakan bahasa yang sopan.
 
 
  3. * c. Berusaha untuk memudahkan pelanggan.
 
 
  4. * d. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas.
 
 
  5. * e. Memberi penjelasan yang tepat.
 
 
  6. * f. Cepat dan responsif.
 
 
  7. * g. Menyelesaikan urusan mengikut tempoh yang dijanjikan.
 
 
  8. * h. Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan.
 
 
  9. * i. Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan.
 
 
  10. * j. Bijak mengawal emosi/bersikap profesional.
 
 
  11. * PERSEKITARAN
a. Persekitaran pejabat. (bersih, tersusun dsb.)
 
 
  12. * b. Kemudahan yang disediakan. (tempat perbincangan dll)
 
 
  13. * c. Ruang menunggu. (keselesaan)
 
 
  14. * d. Kemudahan tempat letak kenderaan.
 
 
  15. * MASA
a. Masa menunggu. (tempoh)
 
 
  16. * b. Membekalkan maklumat yang diperlukan.
 
 
 
D. CADANGAN UNTUK MENAMBAH BAIK PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT INI:
 
 
  1. (Sila tuan/puan nyatakan apa-apa cadangan penambaikan mengenai mana-mana perkhidmatan yang disediakan)
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.