Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 06/03/2021
BORANG KAJIAN KESEDARAN POLISI KESELAMATAN SIBER PEJABAT DAERAH DAN TANAH BERA TAHUN 2020

Tujuan kajiselidik ini dijalankan adalah untuk menilai tahap kesedaran keselamatan siber di Pejabat Daerah dan Tanah Bera. Jesteru, sukacita mohon lengkapkan semua butiran sepertimana tertera.


Sila pilih jawapan berkenaan.

 
A. NAMA
 
 
  1. *Isikan nama anda
 
   
 
B. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
 
  1. *Jantina
 
 
  2. *Bahagian
 
 
  3. *Gred Jawatan :
 
 
  4. *Mendaftar e-mel jabatan webmel Pahang :
 
 
  5. *Kali terakhir login aplikasi webmel Pahang ?
 
 
  6. *Tukar kata laluan baharu dalam tempoh 3 bulan sekali ?
 
 
 
  7. Adakah anda menggunakan webmel Pahang untuk : (boleh pilih > 1)
 
    a. Rasmi
    b. Peribadi
 
 
C. CADANGAN ATAU KOMEN
 
 
  1. Cadangan atau komen mengenai webmel Pahang
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YH. DATO' / TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.