Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 08/06/2023
PENCALONAN PERSON-IN-CHARGE (PIC) BAGI PROJEK ANALITIS DATA RAYA NEGERI PAHANG 
A. MAKLUMAT UMUM
 
  1. *NAMA JABATAN / BAHAGIAN / UNIT
 
 
  2. *KATEGORI PEGAWAI
 
 
 
B. MAKLUMAT DIRI PEGAWAI
 
 
  1. *NAMA PEGAWAI
 
   
 
  2. *NOMBOR KAD PENGENALAN
 
   
 
  3. *NOMBOR TELEFON BIMBIT
 
   
 
  4. *E-MEL
 
   
 
C. GRED JAWATAN PEGAWAI
 
  1. *GRED JAWATAN