Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 08/12/2022
BELANJAWAN 2023 NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

BELANJAWAN 2023 NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Kerajaan Pahang di bawah kepimpinan YAB. Menteri Besar Pahang sentiasa mengambil berat tentang sebarang isu dalam setiap lapisan rakyat.

Aspek kebajikan dan kemajuan menjadi keutamaan Kerajaan Pahang agar rakyat di negeri ini dapat hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan

Seperti yang seringkali dinyatakan oleh YAB. Menteri Besar, setiap hasil yang diperoleh oleh Kerajaan Negeri akan dipulangkan semula kepada rakyat.

YAB. Menteri Besar juga konsisten membawa mesej 'Kita Bersama' yang mana ia menerapkan kebersamaan pemimpin dan juga rakyat dalam apa jua yang dilakukan.

Oleh itu, sempena Belanjawan 2023 Negeri Pahang Darul Makmur konsep #KitaBersama ini digunapakai dalam memperolehi input Belanjawan 2023 ini.

Rakyat Pahang boleh mengemukakan sebarang cadangan dan pandangan mengenai belanjawan ini agar Kerajaan Negeri dan rakyat dapat seiring dalam membangunkan negeri ini secara bersama.

 
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN (I)
 
 
  1. NAMA RESPONDEN
 
   
 
  2. NO TELEFON
 
   
 
  3. PEKERJAAN
 
   
 
B. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN (II)
 
  1. *JANTINA
 
 
  2. *UMUR
 
 
  3. *KAUM
 
 
  4. *DAERAH
 
 
 
C. CADANGAN/USUL
 
 
  1. STRATEGI 1 : MEMENUHI KEPERLUAN ASAS RAKYAT
 
   
 
  2. STRATEGI 2: MELENGKAPKAN KEMUDAHAN ASAS RAKYAT
 
   
 
  3. STRATEGI 3: MENSEJAHTERAKAN KEHIDUPAN DAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.