Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 08/12/2022
BORANG KEPUASAN PEKERJA PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN 2022

Borang Kepuasan Pekerja Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan merupakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumbalas kepuasan pekerja Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan.

 
A. MAKLUMAT ASAS RESPODEN
  Sila nyatakan Bahagian / Unit anda ditempatkan sekarang
 
  1. *Jantina
 
 
  2. *Umur
 
 
  3. *Kumpulan jawatan dan gred
 
 
  4. *Tempoh dalam perkhidmatan awam
 
 
 
B. SILA NYATAKAN BAHAGIAN / UNIT ANDA DITEMPATKAN SEKARANG
 
 
  1. *Bahagian / Unit
 
   
 
C. KEPUASAN PEKERJA PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
 
 
  1. * Persekitaran pejabat bersih dan selesa
 
 
  2. * Saya bersetuju dengan penempatan sekarang
 
 
  3. * Arahan penyelia adalah jelas dan mudah difahami
 
 
  4. * Waktu kerja yang fleksibel
 
 
  5. * Bidang tugas saya sesuai dengan kelayakan saya
 
 
  6. * Amalan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat
 
 
  7. * Kakitangan memberi layanan yang sama rata kepada semua pihak
 
 
  8. * Kakitangan mempuyai kebebasan untuk mengutarakan idea bagi meningkatakn produktiviti Jabatan
 
 
  9. * Kawasan tempat letak kereta luas
 
 
  10. * Kakitangan merasa seronok dengan pekerjaan yang dilakukan
 
 
 
D. PANDANGAN / CADANGAN
 
 
  1. *Apakah cadangan / pandangan anda terhadap Jabatan secara keseluruhan?
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.