Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 03/10/2023
BELANJAWAN 2024 NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Kerajaan Pahang di bawah kepimpinan YAB. Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Haji Wan Rosdy Wan Ismail sentiasa mengambil berat tentang sebarang isu dalam setiap lapisan rakyat.

Aspek kebajikan dan kemajuan menjadi keutamaan Kerajaan Pahang agar rakyat di negeri ini dapat hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan

Seperti yang seringkali dinyatakan oleh YAB. Menteri Besar, setiap hasil yang diperoleh oleh Kerajaan Negeri akan dipulangkan semula kepada rakyat.

Oleh itu, Rakyat Pahang boleh mengemukakan sebarang cadangan dan pandangan mengenai belanjawan ini agar Kerajaan Negeri dan rakyat dapat seiring dalam membangunkan negeri ini secara bersama.

 
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN (I)
 
 
  1. *NAMA RESPONDEN
 
   
 
  2. *NO TELEFON
 
   
 
  3. *PEKERJAAN
 
   
 
B. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN (II)
 
  1. *JANTINA
 
 
  2. *UMUR

 
 
  3. *KAUM
 
 
  4. *DAERAH
 
 
 
C. CADANGAN/USUL
 
 
  1. PEMBANGUNAN
 
   
 
  2. PERLADANGAN DAN PERTANIAN
 
   
 
  3. PENDIDIKAN
 
   
 
  4. AGAMA ISLAM
 
   
 
  5. ORANG ASLI
 
   
 
  6. KERJA RAYA
 
   
 
  7. KESIHATAN
 
   
 
  8. USAHAWAN
 
   
 
  9. FELDA
 
   
 
  10. PERUMAHAN
 
   
 
  11. ALAM SEKITAR
 
   
 
  12. PELABURAN
 
   
 
  13. KEBAJIKAN
 
   
 
  14. WANITA
 
   
 
  15. BELIA DAN SUKAN
 
   
 
  16. PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
 
   
 
  17. KOMUNIKASI
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.