Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 24/07/2024
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNTER-KAUNTER DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN 2024

Para pelanggan yang dihormati. Soal selidik ini adalah hanya berkaitan dengan perkhidmatan di kaunter-kaunter Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan. Kerjasama anda amatlah dihargai dan didahului dengan penghargaan jutaan terima kasih.

 
A. MAKLUMAT PELANGGAN
 
  1. *JANTINA
 
 
  2. *BANGSA
 
 
  3. *UMUR
 
 
  4. *TARAF PEKERJAAN
 
 
  5. *TUJUAN URUSAN
 
 
 
B. PERKHIDMATAN DAN KEPAKARAN PEGAWAI
 
 
  1. * Kakitangan mesra pelanggan dan memberi layanan sebaiknya kepada semua pelanggan.
 
 
  2. * Kakitangan mengutamakan pelanggan.
 
 
  3. * Kakitangan dapat menerima pandangan atau komen daripada pelanggan.
 
 
  4. * Kakitangan memberi penjelasan yang tepat mengenai sebarang soalan diajukan.
 
 
  5. * Kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan.
 
 
  6. * Kakitangan mengamalkan 'Amalan Senyum' sepanjang berurusan dengan pelanggan.
 
 
  7. * Kakitangan mudah menjawab sebarang pertanyaan yang diajukan.
 
 
 
C. MASA, KEMUDAHAN DAN PERSEKITARAN
 
 
  1. * Ruang menunggu luas dan selesa.
 
 
  2. * Angka Giliran disediakan dan mudah dilihat.
 
 
  3. * Bilangan petugas kaunter mencukupi.
 
 
 
D. PANDANGAN / CADANGAN
  Pandangan atau cadangan pelanggan dalam membantu meningkatkan lagi mutu perkhidmatan di kaunter.
 
 
  1. Nyatakan cadangan anda
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.