Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 24/07/2024
BORANG PENILAIAN MODUL LATIHAN/KLUSTER PENGURUSAN KENDERAAN DAN PEMANDU TAHUN 2024 SIRI 1 - HARI PERTAMA

1.PEMASALAHAN DI TEMPAT KERJA.
2.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI TEMPAT KERJA.
3.SLOT ATAU CERAMAH ATAU PERKARA YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM MODUL PENGURUSAN KENDERAAN DAN PEMANDU.
4.APAKAH MOOD ANDA SEPANJANG MENGHADIRI KURSUS?

 
A. PERMASALAHAN DI TEMPAT KERJA.
 
 
  1. *1.PERMASALAHAN DI TEMPAT KERJA.
 
   
 
B. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI TEMPAT KERJA.
 
 
  1. *CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI TEMPAT KERJA.
 
   
 
C. SLOT ATAU CERAMAH ATAU PERKARA YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM MODUL PENGURUSAN KENDERAAN DAN PEMANDU
 
 
  1. *SLOT ATAU CERAMAH ATAU PERKARA YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM MODUL PENGURUSAN KENDERAAN DAN PEMANDU.
 
   
 
D. APAKAH MOOD ANDA SEPANJANG MENGHADIRI KURSUS?
 
 
  1. *APAKAH MOOD ANDA SEPANJANG MENGHADIRI KURSUS?
 
   
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.