Cetakan Sistem e-Survey Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 24/07/2024
JULAI KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI KAUNTER PERUMAHAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PEKAN 2024 
A. MAKLUMAT PELANGGAN
 
  1. *JANTINA
 
 
  2. *BANGSA
 
 
  3. *UMUR
 
 
  4. *PEKERJAAN
 
 
 
B. PERKHIDMATAN DAN KEPAKARAN PEGAWAI
 
 
  1. * Kakitangan mesra pelanggan dan memberi layanan sebaiknya kepada semua pelanggan.
 
 
  2. * Kakitangan memberi penjelasan yang tepat mengenai sebarang soalan diajukan.
 
 
  3. * Kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan.
 
 
  4. * Kakitangan mengamalkan 'Amalan Senyum' sepanjang berurusan dengan pelanggan.
 
 
  5. * Kakitangan mudah menjawab sebarang pertanyaan yang diajukan.

 
 
 
 
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA TUAN / PUAN MELENGKAPKAN BORANG SOAL SELIDIK INI. SEMUA MAKLUMAT HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KAJIAN INI SAHAJA.